eCorpoNet - System Bankowości Korporacyjnej
 1. Sprawdź czy używasz szyfrowanego połączenia

  1. Czy adres rozpoczyna się od "https://" ?
  2. Czy w oknie przeglądarki widoczna jest ikona kłódki oznaczająca połączenie szyfrowane?
 2. Zweryfikuj certyfikat strony (np. klikając na kłódce)

  1. Czy certyfikat został wystawiony dla właściwej domeny (adresu) ?
  2. Czy certyfikat jest ważny?

Logowanie do systemu eCorpoNet

 1. Chroń swoje hasła!
 2. Nie udostępniaj nikomu haseł jednorazowych
 3. Nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia danych i haseł
 4. Podawaj hasła wyłącznie aby autoryzować transakcję
 5. Nie podawaj haseł na stronie bez certyfikatu
 6. Zanim podasz hasło - sprawdź certyfikat strony                   Szanowni Państwo

Od 14 września 2019 roku ze względu na wymogi dyrektywy unijnej PSD2 (Payment Services Directive 2) Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Mazowieckim wprowadził zmiany w korzystaniu z bankowości internetowej.

Na czym polega zmiana?

1. Podczas logowania się do swojego konta w internecie poza identyfikatorem i hasłem, poprosimy Cię o potwierdzenie logowania przy pomocy jednorazowego hasła SMS,
2. Raz na 90 dni poprosimy Cię o zatwierdzenie logowania hasłem SMS lub Autoryzacją Mobilną,
3. Gdy będziesz sprawdzać historię transakcji starszą niż 90 dni, możemy Cię poprosić również o potwierdzenie tej operacji hasłem SMS lub Autoryzacją Mobilną,